Select Page

På grunn av høy etterspørsel søker vi SOFT Tilkomstteknikk personell med NDT sertfikater (EC, MT, PT og eventuelt VT)

Vi kan tilby svært konkurranse dyktige lønnsbetingelser samt gode pensjons og forsikringsordninger.

Vennligst send din CV samt kopi av dine sertifikater til: eirik.bjorheim@integrity.as

Vennlig hilsen

Eirik Bjorheim, CEO Integrity a/s

T: +47 46665611

E: eirik.bjorheim@integrity.as